Instructies voor Tesland verlichte instaplijsten voor Model X

Voorzorgsmaatregelen en algemene opmerkingen.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze handleiding mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tesland.

Tesland geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de inhoud hiervan. Bovendien kan de hierin opgenomen informatie zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bij de voorbereiding van deze handleiding is elke voorzorg genomen. Niettemin aanvaardt Tesland geen aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen of schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie in deze publicatie. Hoewel de installatie niet is zijn en geen speciale vaardigheden vereisen, kan het handig zijn om enige algemene kennis van mechanica te hebben.

Als u twijfelt om dit te doen na het lezen van deze instructies, raden we aan dat u de Tesland verlichte instaplijsten laat installeren door een plaatselijke professional.

Tesland neemt geen enkele verantwoordelijkheid als er tijdens de installatie iets misgaat. Mocht er onverhoopt een van clips breken, kunnen deze gemakkelijk worden gekocht en vervangen.

Tesland kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor het vervangen van onderdelen die tijdens de installatie kapot gaan, zelfs als deze richtlijnen worden gevolgd.

 

Dit zijn de installatie instructies voor de Tesland verlichte instaplijsten voor de Tesla Model X.

De Tesland verlichte instaplijsten voor Model zijn verkrijgbaar in onze shop.

Stap 1. Verwijderen van de originele deurlijsten en kunststof dashboard onderdelen.

 • Trek eerst de rubberen spatbescherming weg. Begin met het voorste deel van de dorpel. Steek je vingers eronder en trek de instaplijst naar boven. (Afbeelding 1. en 2.)

illuminated door sills Tesla Model X instructiefoto 1 | tesland.com

illuminated door sills Tesla Model X instructiefoto 2 | tesland.com

 • Het achterste deel van de instaplijst wordt op zijn plaats gehouden door het achterste gedeelte, dus aan de onderkant van de B-stijl, in de buurt van de veiligheidsgordel, trek het voorste deel van de achterste dorpel die de dorpel bedekt naar binnen om ruimte te maken voor de voorste instaplijst die moet worden verwijderd. (Afbeelding 3.)

illuminated door sills Tesla Model X instructiefoto 3 | tesland.com

 

Step 2. Verwijderen van de originele aluminium inleg uit de instaplijst.

 • De aluminium instaplijst wordt op zijn plaats gehouden met gesmolten plastic. (foto 4.)

illuminated door sills Tesla Model X instructiefoto 4 | tesland.com

 • Op 3 plaatsen moeten deze stukjes worden weg geslepen. Het beste kun je hiervoor een Dremel of een kleine frees gebruiken. (foto 5.)

illuminated door sills Tesla Model X instructiefoto 5 | tesland.com

 • Wanneer deze 3 zijn gesneden, ondersteun je de instaplijst, maar houd ruimte eronder, zodat de aluminium inleg vrij kan bewegen.
 • Dan kun je met een hamer en een kleine pijp of schroevendraaier proberen de inleg los te maken. Er zijn 5 plekken waar je kunt slaan. (foto 6. en 7.)

illuminated door sills Tesla Model X instructiefoto 6 | tesland.com

illuminated door sills Tesla Model X instructiefoto 7 | tesland.com

 • Zodra de strip uit is, draait u de dorpel om. Er kunnen wat plastic stukken uitsteken die voorkomen dat de TESLAND verlichte instapstijl goed kan worden geplaatst.
 • Daarom moeten deze stukken worden weggeslepen. Er zijn de 3 stukken (die we eerder hebben gesneden) in het midden, maar ook kleine stukjes aan de randen. (foto 8.)

illuminated door sills Tesla Model X instructiefoto 8 | tesland.com

 

Stap 3. Inbrengen van de deurdrempel van de TESLAND verlichte instaplijst.

 • Gebruik de juiste TESLAND verlichte instaplijst voor de zijde die u installeert. (er is een links en een rechts, de aansluit draad moet aan de voorkant zitten)
 • Breng de draad van boven naar beneden door de plastic deurdrempel in het gat aan de voorkant (Afbeelding 9.)

illuminated door sills Tesla Model X instructiefoto 9 | tesland.com

 • Probeer, zonder de tape aan de achterkant te verwijderen, de TESLAND verlichte instaplijst te passen en kijk of deze goed op zijn plaats zit.
 • Reinig de kunststof dorpel met de alcohol swipe die u in de verpakking vindt en laat deze drogen.
 • Verwijder alle backing van alle dubbelzijdige tape aan de achterkant van de verlichte instaplijst
 • Zorg ervoor dat u de draad niet onder de tape plakt en plaats de TESLA verlichte instaplijst op zijn plaats, druk stevig op de plaats waar de lijm zich bevindt.

 

Stap 4. Plaats de dorpel terug en sluit de bedrading aan.

 • Trek onder het dashboard het plastic stuk naar beneden waarin het beenruimte verlichtingslampje is bevestigd. U hoeft alleen het achterste deel naar beneden te trekken totdat u de achterkant van de voetruimte verlichting. (foto 10)

illuminated door sills Tesla Model X instructiefoto 10 | tesland.com

 • Verwijder nu de connector van het beenruimte verlichting.
 • Op de verbindingskabel van uw TESLAND verlichte instaplijst vindt u de 2 connectoren. Verbind het ene uiteinde met het voetruimte lampje en de andere met de verbindingskabel die oorspronkelijk met het lampje verbonden was. (foto 11)

illuminated door sills Tesla Model X instructiefoto 11 | tesland.com

 • Probeer nu of de TESLA verlichte deurdrempel werkt. Deze zouden moeten werken op het moment dat uw voetruimte lampje gaat branden. Als ze nu niet werken, open en sluit je de deur aan de andere kant.
 • Verberg nu de bedrading onder plastic afdekking. (foto 12)

illuminated door sills Tesla Model X instructiefoto 12 | tesland.com

 • De draad moet op de juiste plaats tevoorschijn komen. (foto 13)

illuminated door sills Tesla Model X instructiefoto 13 | tesland.com

 • De volledige instaplijst kan nu op zijn plaats worden geschoven, te beginnen bij het achterste deel
 • Beweeg de rubberen tochtbescherming weer op zijn plaats, zodat deze goed zit.

 

Herhaal deze gehele procedure nu voor de andere kant.

 

illuminated door sills Tesla Model X instructiefoto 15 | tesland.com

 

 

TOEKENNING VAN LICENTIE

Tesland verleent u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie om het product en de bijbehorende documentatie uitsluitend te gebruiken voor uw eigen persoonlijk gebruik of voor intern gebruik door uw bedrijf, alleen voor dergelijke Tesland producten. U mag het product niet kopieren, reverse-engineeren, vertalen, porteren, wijzigen of afgeleide werken maken. U mag al uw licentierechten in het product, de bijbehorende documentatie en een kopie van deze licentieovereenkomst en garantie overdragen aan een andere partij, op voorwaarde dat de partij de voorwaarden van deze licentieovereenkomst en garantie accepteert en ermee instemt.

OPERATIONELE WAARSCHUWING EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

(A) BEHALVE ZOALS DAARIN ANDERS BEVAT IN HIERIN, WORDEN DE PRODUCTEN EN GERELATEERD DOCUMENTATIE AAN U VERSTREKT, “ZOALS HET IS”. IN GEEN GEVAL ZAL TESLAND AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR EVENTUELE SCHADE, CLAIMS OF VERLIES DOOR U (INCLUSIEF ZONDER BEPERKING, COMPENSERENDE, INCIDENTELE, INDIRECTE, BIJZONDERE, GEVOLGSCHADE OF VOORBEELDSCHADE, GEDERFDE WINST, VERLOREN VERKOOP OF ZAKELIJKE UITGAVEN, INVESTERINGEN OF VERPLICHTINGEN IN VERBINDING MET OM HET EVEN WELKE ZAKEN, VERLIES VAN EVENTUELE GOODWILL OF SCHADE. DE TERM ‘BIJKOMENDE SCHADE’ VERWIJST NAAR DE KOSTEN VAN HET TRANSPORT VAN DE PRODUCTEN NAAR TESLAND, VERLIES VAN DE EINDGEBRUIKERS [ORIGINELE KOPER] TIJD, VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT, BUSVERBLIJVEN, AUTOVERHUUR OF ANDERE KOSTEN MET BETREKKING TOT DE ZORG EN BEWARING VAN HET PRODUCT DE TERM ‘GEVOLGSCHADE’ VERWIJST NAAR DE KOSTEN VAN HERSTELLING OF VERVANGING VAN ANDERE EIGENDOMMEN, DIE BESCHADIGD WANNEER DIT PRODUCT NIET CORRECT WERKT, RESULTEREND UIT HET GEBRUIK OF NIET-GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN, MET INBEGRIP VAN EVENTUELE SCHADE ALS GEVOLG VAN DE NALATIGE WERKING VAN EEN MOTORVOERTUIG, IN SAMENHANG MET HET GEBRUIK VAN DEZE PRODUCTEN. DE EINDGEBRUIKER ERKENT DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT. DE TOEVOEGING VAN TESLAND-PRODUCTEN EN ELK MATERIEEL VAN AFTERMARKTEN KAN DE WAARDE VAN EEN VOERTUIG VERGROTEN OF EEN DERDE PARTIJ VERWIJTEN OM ILLEGAAL POGING TE VERWIJDEREN VAN DE PRODUCTEN EN AFTERMARKTPRODUKTEN. TESLAND WIJST ELKE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DIE DIEFSTAL EN POTENTIELE SCHADE AAN EIGENDOM AF. HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN EINDGEBRUIKERS OM EIGEN EIGENDOM TE BESCHERMEN. DE EINDGEBRUIKER ERKENT VOORTS DAT DE WERKING VAN EEN MOTORRIJTUIG EEN GEVAARLIJKE ACTIVITEIT IS, EN DOOR HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN VAN TESLAND, ERKENT DAT DE PRODUCTEN OP AFSTAND ZIJN GERELATEERD AAN DE BEDIENING VAN DE MOTORVOERTUIGEN EN DAARVOOR ALLE AAN DE BESTUURDERS VEROORZAAKTE SCHADE HET VOERTUIG, HET VOERTUIG ZELF OF ENIGE DERDE PARTIJ EN ZIJN EIGENDOM IS NIET DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN TESLAND, HAAR AGENTEN OF HAAR VOORNAAMSTE BESTUURDERS EN IS DE ENIGE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BESTUURDER VAN DIT VOERTUIG.
JIJ, DE EINDGEBRUIKER OF EEN ANDER BESTUURDER VAN HET VOERTUIG, IS ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR DE VEILIGE WERKING VAN HET VOERTUIG EN DE VEILIGHEID VAN U EN DE PASSAGIERS. VOOR VEILIGHEIDSDOELEINDEN MAG HET PRODUCT NIET WORDEN GEBRUIKT VOOR HET ENTERTAINMENT VAN DE BESTUURDER, TERWIJL HET VOERTUIG WORDT BESTUURD. DERGELIJK GEBRUIK KAN EEN AFLEIDING VAN DE BESTUURDER ZIJN, DIE EEN ONGELUK ZOU KUNNEN VEROORZAKEN DAT LEIDT TOT ERNSTIG LETSEL OF DE DOOD. ALS U, DE EINDGEBRUIKER, EEN ANDERE PERSOON TOESTAAT HET VOERTUIG TE GEBRUIKEN, IS HET UW VERANTWOORDELIJKHEID DIE ANDERE GEBRUIKER GRONDIG TE INFORMEREN VAN DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET VOERTUIG EN DE DAARIN GEINSTALLEERDE PRODUCTEN.
(B) DEZE DISCLAIMERS ZIJN VAN TOEPASSING OP HET GEBRUIK VAN DEZE PRODUCTEN, ZELFS ALS TESLAND OP DE HOOGTE IS GEBRACHT, KENNIS HEEFT OF MOET BEKEND ZIJN VAN DE WAARSCHIJNLIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DEZE BEPERKING IS VAN TOEPASSING OP ALLE OORZAKEN IN DE SAMENSTELLING, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING: CONTRACTBREUK, SCHENDING VAN GARANTIE, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, ONRECHTSTOFFEN EN ANDERE TORTEN. INDIEN DE GARANTIEDISCLAIMER VAN TESLAND OF DE IN DEZE OVEREENKOMST VERMELDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID, OF WELKE REDEN DAN OOK ONBESTUURD OF ONTOEPASSBAAR IS, ZIJN JULLIE EN ENIGE ANDERE EINDGEBRUIKER HET EENS DAT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN TESLAND NIET MEER BEDRAAGT DAN (70%) VAN DE PRIJS VOOR DE GESLOTEN TESLAND PRODUCT.

Sommige staten staan de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantieverklaring en aansprakelijkheidsbeperking zijn niet van toepassing voor zover enige federale, staats- of lokale wet die niet kan worden uitgesloten, elke bepaling van deze garantie verbiedt.
Elk gebruik van de producten waar het illegaal is om dit te doen, kan tegen u worden gebruikt als bewijs van nalatigheid in het geval van een auto-ongeluk of andere verkeersovertreding.

OVERIGE BEPALINGEN

 1. VRIJWARING VAN TESLAND, HAAR AGENTEN EN WERKNEMERS. Door de Producten te Kopen, Installeren en Gebruiken, stemt U ermee in om Tesland en haar Gelieerde Ondernemingen, Agenten en Medewerkers te vrijwaren tegen elke Schuld, Schade, Verlies, Vordering en Onkosten ( inclusief redelijke advocatenkosten) die voortvloeien uit de installatie en het gebruik van de producten.
  B. TOEPASSELIJK RECHT. DEZE OVEREENKOMST en alle Aankopen hieronder zijn onderworpen aan en worden geinterpreteerd volgens Nederlands recht, zonder rekening te houden met conflictregels.U gaat ermee akkoord dat de Nederlandse rechtbanken exclusieve jurisdictie hebben over de partijen, voor alle geschillen.
  C. FORCE MAJEURE. Tesland is niet aansprakelijk voor vertragingen of mislukkingen bij de uitvoering veroorzaakt door of voortvloeiend uit daden van God, brand, overstromingen, stormen, aardbevingen, tornado’s, andere natuurgeweld, ongelukken, oproeren, oorlogen, overheidsinterventie, embargo’s, stakingen, arbeidsmoeilijkheden, apparatuurstoringen of andere oorzaken buiten de macht van Tesland. Hoeveelheden zijn afhankelijk van beschikbaarheid.
  D. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze algemene voorwaarden vormen de volledige en exclusieve overeenkomst tussen u, de eindgebruiker en Tesland, met betrekking tot de producten en uw aankoop hieronder en vervangen alle verklaringen of andere overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en Tesland. Geen enkele wijziging in deze Overeenkomst is effectief, tenzij schriftelijk door u, de eindgebruiker en Tesland is overeengekomen.